Jeni TECH A/S har forhandleragenturet af PCSC i Danmark – hardware og software, der bl.a. omfatter:

  • Elevatorkontrol (IQ ELV) til styring af adgang til elevatorer
  • Dørsikring (IQ Serien) til at styre ansattes adgang til virksomhedernes lokaler
  • Software til videoovervågning til at følge personers færden i bygninger

Læs mere: www.1pcsc.com og under vores udvalgte kundereferencer